ESTUDIA I INVESTIGA

Biblioteca

La Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona disposa d'un un fons bibliogràfic format per més de 370.000 volums especialitzats en ciències eclesiàstiques, filosofia i humanitats.

La Biblioteca Pública Episcopal, fundada l'any 1772 pel bisbe Josep Climent, és la biblioteca pública més antiga de la ciutat de Barcelona. Conté els fons més importants de ciències religioses, filosofia i humanitats, i consta de 400.000 volums, entre els quals destaquen:

  • incunables: 93 volums
  • còdexs i manuscrits: 900 exemplars
  • llibres editats al segle XVI: 2.500 volums
  • llibres anteriors al segle XX: 30.000 volums
  • fons modern: 350.000 volums
  • gravats: 60.000 goigs i gravats de diversa tipologia
  • Biblioteques en dipòsit: Carmelites de Catalunya (8.000 volums dels segles XVI al XX); Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (3.500 volums del segle XX); Seminari d'Història Contemporània Mn. Bonet i Baltà (5.500 volums).

La BPEB forma part del catàleg col·lectiu de les universitats de Catalunya (CCUC)