Màster en Filosofia

Modalitat: Presencial
Crèdits: 120
Durada: 2 anys
Llengua: Català-Castellà
Places: 30

El màster ofereix les tres especialitats de Filosofia Teorètica, Filosofia Pràctica i Història de la Filosofia i de la Ciència. Alhora introdueix a l’ús del mètode de la recerca científica a través dels seminaris i culmina amb l’elaboració d'una tesina.

Accés

Batxiller o Grau en Filosofia eclesiàstica.

Assignatures i horaris

El màster o llicenciatura eclesiàstica en Filosofia es pot obtenir en alguna de les tres especialitats previstes: Filosofia Teorètica, Filosofia Pràctica i Història de la Filosofia i de la Ciència.

Quart curs 
221114 La filosofia del bé i del mal. Una lectura del De malo de Sant Tomàs 5 ECTS Prof. Ignasi Fuster
211104

El neotomisme en la filosofia cristiana del segle XX

5 ECTS Prof. Joan Martínez Porcell
221124 Ciència i fe. Aproximacions complementàries a la realitat 5 ECTS Prof. Miquel Ramón Fuentes
221134 Bases estètiques de l'art actual. Via pulchritudinis 5 ECTS Prof. Ignasi Roviró
221144 Fenomenologies contemporànies i experiència de Déu 5 ECTS Prof. Ricardo Mejía
221154 La qüestió antropològica. Arrels clàssiques del pensament d'Edith Stein 5 ECTS Prof. Frances Torralba
221164 La qüestió de la llibertat humana. Llibertat, gràcia i providència 5 ECTS Prof. Xavier Francesc Prevosti
221174 Història de l'ètica: vers el concepte de dignitat humana 5 ECTS Prof. Ignasi Roviró
221184 Lectura de grec 3 ECTS Prof. David Solé
221194 Lectura i conversa. Idioma modern 2 ECTS Prof. Sílvia Coll-Vinent

Horaris 4t curs

Cinquè curs
221105 Filosofia de la persona en la tradició clàssica i en el personalisme  5 ECTS Prof. Joan Martínez Porcell
221115 L'antropologia de Blaise Pascal. Entre tradició i modernitat 5 ECTS Prof. Ignasi Fuster
221125 Saviesa grega, neoplatonisme i cristianisme 5 ECTS Prof. Miquel Ramon Fuentes
221135 Neurociències, intel·ligència artificial i persona humana 5 ECTS Prof. Ricardo Mejía
221145 Ateismes i teismes actuals. Una lectura aprofundida del diversos autors dels segles XX i XXI 5 ECTS Prof. Francesc Xavier Prevosti
221155 Cristianisme, judaisme i filosofia 5 ECTS Prof. Carles Llinàs
221165 Plató: entre el mite i el logos 5 ECTS  
221175 El pensament d'Agustí. Fonaments filosòfics 5 ECTS Prof. Albert Viciano
221185 Llibre d'estil 3 ECTS Prof. Sílvia Coll-Vinent
221195 Lectura i conversa. Idioma modern 2 ECTS Prof. Sílvia Coll-Vinent
221205 Tesina de llicència i examen final 30 ECTS  

Horaris 5è curs

Llicenciat eclesiàstic en filosofia

El corresponent títol eclesiàstic es pot obtenir en alguna de les especialitats previstes: Filosofia Teorètica, Filosofia Pràctica i Història de la Filosofia i de la Ciència.

En totes elles, pressuposada la condició de Batxillerat en Filosofia, l'alumne haurà d'elaborar i presentar una tesina dirigida per un dels professors del departament respectiu. Prèviament haurà de superar l'examen oral de Segon cicle, tot responent a dos dels temes del temari oficial, escollits entre els quatre que seran proposats al candidat, tant l'examen com la presentació de la tesina seran qualificats per un tribunal de professors.

 

Sortides professionals
  • Recerca universitària.
  • Docència, tant a nivell universitari com d'educació secundària (amb el màster complementari).
  • Consolidar i progressar en la carrera docent. Un percentatge elevat del nostre alumnat, en matricular-se al Màster, imparteix ja docència en centres d’educació secundària, públics i concertats. Per això, cursar els itineraris oferts –Filosofia i Humanitats- ofereix a l'alumne una formació imprescindible per consolidar-se i progressar en la seva carrera docent.
  • Àmbit laboral en empreses o institucions. Actualment hi ha un creixement en l'interès d'empreses, institucions o fundacions de diversos àmbits (culturals, educatives, de serveis socials, gestió del patrimoni cultural, relacions internacionals, etc.) en professionals altament qualificats, de formació àmplia i amb una cultura humanística madura.  
  • Doctorat. En acabar el Màster, l’alumnat també té l’oportunitat, altament recomanada, d’accedir al Programa de Doctorat.
Data d'inici: 12/09/2023
Període d'inscripció del 10/07/2023 al 15/09/2023
Horari de dilluns a dimecres de 16 a 21 h
Preu matrícula: 2.173 €
Lloc C/ Diputació, 231. 08007 Barcelona